Hakaiju 1 volume
Hakaiju

Autore:
Shingo Honda
Edito da:
GP Manga

Trama non disponibile


Uscita Volume Prezzo
23 Agosto 2012 Hakaiju #4 5,90 €