Shibaraku 1 volume
Shibaraku

Autore:
Shinichi Fukuda
Edito da:
GP Manga

Trama non disponibile


Uscita Volume Prezzo
23 Agosto 2012 Shibaraku #1 3,90 €